Logistické sklady

Osvetlenie je jedným z najväčších prevádzkových nákladov v skladových priestoroch. Svietiť samozrejme musíte, avšak osvetlenie vám neprináša žiadne priame výnosy. Regulátor osvetlenia LEC je komplexné zariadenie, ktoré sa pripája priamo za existujúci rozvádzač osvetlenia (resp. na jednotlivé svetelné okruhy) a znižuje napätie o hodnotu určenú užívateľom. V prípade že v skladových priestoroch máte chladiace zariadenia, ktoré regulujú teplotu v interiéri, ideálnym riešením je regulátor ComEC, ktorý znižuje a stabilizuje napätie na zmiešaných okruhoch.