Supermarkety

Maloobchodný sektor je zaťažený vysokými prevádzkovými nákladmi, ktoré sú dôsledkom veľkého množstva elektrických zariadení v jeho prevádzkach, ako sú chladničky, mrazničky, vzduchotechnika, pekáreň, alebo osvetlenie. Manažment obchodu hľadá spôsoby, ako znížiť prevádzkové náklady a neznižovať si svoj zisk. Riešením je univerzálny regulátor spotreby ComEC, ktorý je najpokrokovejším regulátorom napätia na trhu, ktorý šetrí elektrickú energiu na všetkých záťažiach v komerčných prevádzkach. ComEC je určený do obchodných prevádzok, kde celkovú spotrebu energií tvorí HVAC (vzduchotechnika), chladenie, kuchynské spotrebiče a osvetlenie. Typickými aplikáciami sú maloobchodné prevádzky, supermarkety, obchody s potravinami, kiosky a podobné prevádzky. ComEC je patentovaný výrobok, ktorý dynamicky znižuje a stabilizuje dodávané napätie do všetkých elektrických záťaží naraz. Súčasne sleduje všetky elektrické parametre a zaznamenáva ich.