Businessperson studying electronic data in digital tablet

Energetický manažment

Optimalizujte energiu prostredníctvom inteligentného riadenia.   Naše systémy zobrazujú nielen aktuálnu a celkovú spotrebu, ale ju aj zaznamenávajú, kontrolujú a optimalizujú.   Prostredníctvom softvéru uvidíte všetky merané dáta na displeji počítača, alebo v TV na recepcii.   Všetky údaje zo spotrebičov sú ukladané samostatne, vďaka čomu vieme presne lokalizovať miesto výkonových špičiek. Pomôžeme vám tak identifikovať neefektívne spotrebiče, resp. miesta, kde sa energiou plytvá.  

  • meranie a zaznamenávanie elektriny, plynu, tepla, teploty, vody a stlačeného vzduchu
  • ochrana pred prekročením maximálnej rezervovanej kapacity
  • vzdialený prístup a diaľkové ovládanie
  • univerzálne použitie vhodné pre všetky verejné a administratívne budovy, hotely, gastronomické zariadenia, obchody, priemysel a mnoho ďalších
  • riešenia šité na mieru vďaka modulovej konštrukcii
  • jednoduchá inštalácia