Produkty - ComEC

ComEC

Maloobchodný trh zaťažujú rastúce náklady na elektrickú energiu a znižovanie marže a zisku. Zlepšenie celkovej energetickej účinnosti má zásadný význam pre trvalo udržateľný rozvoj.   Riešením je regulátor spotreby ComEC, ktorý je najpokrokovejším zariadením svojho druhu na trhu.   ComEC je určený na komerčné použitie pre všetky elektrické zariadenia, indukčné aj odporové.  

  • garantovaná úspora od 6% až do 15% elektrickej energie z celkovej spotreby
  • úspory sa zakladajú na princípoch fyziky a termodynamiky
  • dynamicky reguluje a stabilizuje napätie v celej prevádzke
  • zvyšuje kvalitu elektrickej energie a znižuje náklady na údržbu
  • výrazne predlžuje životnosť všetkých spotrebičov
  • automatická kalkulácia úspor a diaľkový energy management
  • patentová technológia sa odlišuje od všetkých podobných zariadení dostupných na trhu
  • neobsahuje poruchové polovodiče a nespoľahlivé elektronické súčiastky
  • rýchla návratnosť investície do 3,5 roka