Hotely

Hotelové odvetvie nezaostáva za trendmi a snaží sa znižovať svoje prevádzkové náklady. Súčasne chce byť šetrné k životnému prostrediu bez vplyvu, či kompromisov pri poskytovaní prvotriednych služieb zákazníkom. Nákladné systémy na monitorovanie a riadenie klimatizácie a osvetlenia, alebo len systém na monitorovanie čistenia bielizne, sú len čiastkovým riešením pre úsporu energie v izbách, nie však pre celý hotel. Hotelový manažment neustále hľadá riešenia ako znížiť vysoké mesačné náklady za elektrickú energiu najnákladnejších záťaží, ako sú kuchynské spotrebiče, chladničky, vzduchotechnika a vonkajšie, či vnútorné osvetľovacie systémy, ktoré sú náročné na prevádzkové hodiny. Energeticky úsporné regulátory ComEC a LEC ponúkajú efektívne a flexibilné riešenia pre malé hotely, ale aj veľké rezorty, ktoré môžu takto ušetriť až do 15 % celkových nákladov za elektrickú energiu, alebo až do 30 % nákladov na osvetlenie.