Mestá a obce

Regulátor osvetlenia LEC umožňuje efektívnejšie využitie vonkajšieho osvetlenia tým, že poskytuje optimálne napätie na osvetlenie ulíc a ciest len keď je to potrebné. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť LEC systému umožňuje veľmi jednoduchú inštaláciu popri existujúcich skrinkách elektrických rozvádzačov. Po inštalácii, LEC produkuje priame úspory elektrickej energie vo výške 20% - 30%. Nepriame úspory sa produkujú prostredníctvom „vypínania a zapínania“ svetiel v správny čas, čím predlžujú životnosť lámp a vytvárajú ďalšie úspory 5% - 10%. Všeobecne, priame a nepriame úspory produkujú atraktívnu návratnosť investícií. Celú investíciu vám pomôžeme prefinancovať prostredníctvom "financovania z úspor".